Tillstånd

EFM har lagstadgade tillstånd för sin verksamhet vilka kan kan kontrolleras hos Bolagsverket och Finansinspektionen.

Bolagsverket
851 81 Sundsvall
0771-67 06 70

www.bolagsverket.se

Finansinspektionen
Box 6750
113 85 Stockholm
08-408 980 00

www.fi.se

ANSVARSFÖRSÄKRING
EFM.se har sin lagstadgade ansvarsförsäkring tecknad med QBE Europe via SFM .

Alla krav på försäkringsersättning eller notifieringar om händelser relaterade till försäkringen ska skriftligen skickas till:
QBE Europe SA/NV
Kungsgatan 27
111 56 Stockholm

2020-06/swedsec
2020-06/unnamed
2020-06/sfm-logo-vector